Endeks Bilişim KVKK Aydınlatma Metni

KVKK

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

TEKNİK SERVİS 

AYDINLATMA METNİ

Biz, Endeks Bilişim San Ve Dış Tic A.Ş. olarak (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz nüfus cüzdan suretiniz ve sürücü belgeniz üzerindeki kişisel veriler ile bunlara ek olarak, finansal verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, iletişim verileriniz, kimlik veriniz, elektronik cihazlarınızın IMEI numarası, seri numarası, markası ve modelinden ibarettir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ YÖNTEM VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızda teknik servis ve hizmet sözleşmesinin kurulması veya ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi;

 • Sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından ve/veya Şirket’in grup şirketleri tarafından bize fiziksel, sözlü veya elektronik ortamda iletilmesi;
 • Teknik servis sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, satın alma sözleşmesi vb. gibi çeşitli sözleşmeler kanalı ile,
 • endeksbilisim.com.tr platformlarımıza bilgi girişi yapmanız ve iletişim formu ile,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden ENDEKS BİLİŞİM adına işletilen hesaplar kanalı ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multi medya mesajları, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil v.s. iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • ENDEKS BİLİŞİM’e kargo yoluyla gönderdiğiniz ürünlerin üzerinde bulunan iletişim verileri ile,
 • Teknik servis ve çağrı merkezi kanalları ile,
 • İnternet ortamına üçüncü kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz;
 • Şirket’in merkezine, şubelere ve depolara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizin, antrepolara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel verilerinizin elde edilmesi,

yöntemleriyle topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir:

Teknik servis hizmet ve sözleşmesinin ifası kapsamında;

 1. a) İletişim süreçleri

Ürün/hizmetlerimizle ilgili bize bir talep ilettiğinizde, bu talebinizi sonuçlandırmak ve size geri dönüş sağlamak için belirli kişisel verilerinizi işliyoruz. Örneğin, size en yakın yetkili servisimizi öğrenmek istediğinizde ya da ürünlerimizle ilgili karşılaştığınız bir problemi bize iletmek istediğinizde, kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, talebiniz, tercih ettiğiniz ürün ve yetkili satıcı/servis bilgileri ve aktivite geçmişinize dair kişisel verilerinizi işliyoruz.

İletişim süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurmak, müşterilerimizle olan ilişkilerimizi yönetmek ve sürdürmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi almak ve sonuçlandırmak ve geri bildirimleriniz doğrultusunda ürün/hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek amaçlarıyla işliyoruz.

İletişim süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile sözleşmenin kurulması veya ifası ya da kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 1. b) Satış, kiralama ve satış sonrası destek hizmetleri

ENDEKS BİLİŞİM’den bir ürün/hizmet satın almak ya da kiralamak istediğinizde, müşteri kaydınızı gerçekleştirmek, almış olduğunuz ürün/hizmetler için fatura düzenlemek ve sözleşmesel ilişki kapsamında aşağıda açıkladığımız işlemler için kişisel verilerinizi işliyoruz. Benzer şekilde almış olduğunuz ürünlerin satış sonrası destek hizmetleri için yetkili servislerimize başvurduğunuzda da işlemlerinizi gerçekleştirirken belirli kişisel verilerinizi işliyoruz.

Satış ve kiralamaya dair operasyonel süreçler ile yetkili servislerimizden aldığınız hizmetler kapsamında, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, ürün, fatura ve sipariş bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz, finansal bilgileriniz, aktivite geçmişiniz ile kişisel verilerinizin işlenmesi ve ileti gönderimlerine dair izin tercihlerinizi işliyoruz.

Filo ve kurumsal müşterilerimize ilişkin süreçlerde müşterilerimizin çalışanları ile yetkililerinin kişisel verilerini işliyoruz. Bu kişilerin yukarıdaki bilgilere ek olarak imza ve imza sirküleri ile unvan bilgilerini işliyoruz.

Bu süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, müşteri kaydınızın oluşturulması ve yönetilmesi, fatura düzenlenmesi, ödemelerin gerçekleştirilmesi dahil finansal ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi, sipariş ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşterilerimizle olan ilişkilerimizin yönetilmesi ve sürdürülmesi, sigortalama ve garanti işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hasar işlemleri, teknik servis gibi operasyonel süreçlerin yürütülmesi, müşterilerimize ilişkin olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, inceleme ve risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ile yetkili servislerimiz aracılığıyla satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması (örneğin, iş emri oluşturulması, ürünün doğru kişiye teslim edildiğinin kontrolü) amaçlarıyla işliyoruz.

Yukarıda bahsettiğimiz süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 1. c) İndirim, kampanya ve pazarlama süreçleri

ENDEKS BİLİŞİM olarak müşterilerimize çeşitli indirim, kampanya ve diğer pazarlama avantajlarından yararlanma imkânı sunuyoruz. Bu avantajlardan yararlanmanızı sağlarken yukarıdaki başlıkta belirtilen bilgilere ek olarak pazarlama ve iletişim tercihleri bilgilerinizi işliyoruz.

Meslek gruplarına özel indirim sürecimizde ise ayrıca, ilgili meslek grubuna ait olduğunuzu gösteren diploma/mesleki kimlik kartı bilgilerinizi işliyoruz.

İndirim, kampanya ve pazarlama süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün/hizmetler için bağlılık çalışmalarının yürütülmesi, indirim, kampanya ve pazarlama avantajlarımızdan yararlanmanızın sağlanması, ürün/hizmetlerimizin pazarlanması süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla işliyoruz.

Bu süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 1. d) Servis randevuları

Ürününüz için yetkili servislerimizden hizmet almak amacıyla servis randevusu talep formlarını doldurmanız ya da bizimle iletişime geçmeniz durumunda kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, talebiniz, ürün bilgileriniz, randevu bilgileriniz ile tercih ettiğiniz yetkili satıcıya dair kişisel verilerinizi işliyoruz.

Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, servis randevusu taleplerini almak ve randevu için ilgili yetkili servis ile iletişime geçmek, talebiniz kapsamında sizinle iletişim kurmak ve ürününüze yapılacak işlemler hakkında yetkili servisimizi bilgilendirmek amaçlarıyla işliyoruz.

Servis randevusu talepleri kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin sözleşmenin kurulması için gerekli olması ve kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 1. e) Test kullanımları

Satın almak istediğiniz/ilgilendiğiniz ürünün satışından önce performansını test edebilmeniz için aktviteler düzenliyoruz. Test kulanımları için bizden talepte bulunduğunuzda gerekli durumlarda, kimliğiniz, iletişim bilgileriniz ve test etmek istediğiniz ürüne ilişkin bilgilerinizi işliyoruz.

Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, test kullanım taleplerini almak ve sonuçlandırmak, talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçmek, test kullanımlarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek ve test kullanımını yapacak kişinin hukuken gerekli yetkinlik ve belgelere sahip olup olmadığını kontrol etmek amaçlarıyla işliyoruz.

Test kullanımı kapsamında kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi hukuki sebebi ile işliyoruz.

 1. f) İkame ürün tahsis süreci

Ürününüzü servise bıraktığınızda veya benzeri bazı durumlarda size ikame ürün tahsis edebiliyoruz. Bu kapsamda kimlik, iletişim ürün ve müşteri işlem bilgilerinizi, ürünün konum bilgilerini, ikame ürün tahsisi süreçlerinin yürütülmesi, ürün kullanım süresi boyunca ilgili mevzuat ve kullanım amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolü amaçlarıyla işliyoruz.

Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 1. g) İnternet sitelerimizde kullandığımız teknolojiler

İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ve siteler üzerinde işlem gerçekleştirdiğinizde, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, kimlik doğrulama bilgisi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, sitelerimizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin kişisel verilerinizi topluyoruz. Bu bilgileri toplarken çerez (cookie) ve benzeri teknolojilerden yararlanıyoruz. Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı ile ilgili kapsamlı bilgi için internet sitelerimizde yer alan çerez politikalarını inceleyebilirsiniz.

Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlamak ve reklam çalışmaları için internet sitelerimizde analiz, ölçümleme ve hedefleme faaliyetleri yürütüyoruz.

Yukarıdaki süreçlerde kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz. Bununla birlikte belirli çerezlerin ve üçüncü taraf uygulamaların kullanılabilmesi için rızanızın bulunup bulunmadığını soruyoruz. İlgili çerez/uygulamaların kullanıma rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizi ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebi ile işliyoruz.

 1. h) Kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve ileti gönderimleri

Kişisel verilerinizi ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri anlayabilmek, bu sayede kişiye özel faaliyetler yürütmek ve ürün/hizmetlerimizden en etkin şekilde yararlanmanızı sağlamak için işlemek istiyoruz. Hangi ürünlerin, hizmetlerin ve tekliflerin sizin için uygun olabileceğine bu şekilde anlamaya çalışıyoruz.

Kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve pazarlama iletişimleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi, ürün/hizmetlerimize ilişkin tercih, beğeni ve kullanım alışkanlıklarınız ile ilgi alanlarınızı, sizinle olan ilişkimiz kapsamında sağladığınız müşteri işlem bilgilerinizi, satın alınan ürün, hizmet süreçlerinde veya anket ve kampanyalarımızda sağladığınız pazarlama bilgilerinizi, mesleğinizi; eğitim durumunuzu; bize sağladığınız kişisel verilerinizin analizi sonucunda elde edilen verilerinizi işliyoruz.

Tercihiniz uyarınca bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi, sizi daha iyi tanıyabilmek ve size özel fırsatlar sunmak için işliyoruz. Örneğin, eğitim durumunuz, mesleğiniz, ilgi alanlarınız uyarınca size özel fırsatlar tasarlamamızı ve sunmamızı isterseniz bu bilgilerinizi işliyor ve size özel fırsat/hizmetlerden yararlanmanızı sağlıyoruz. Bizimle bu kapsamdaki kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda olmadığınızı, bu bilgileri size operasyonel kapsamda hizmet verebilmek için zorunlu olarak talep etmediğimizi belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizi;

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme kapsamında;

 • Savunma, rücu vb. haklarımızı kullanabilmemiz, dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi ve takibi amacıyla avukatlarımıza, danışmanlarımıza ve/veya sigorta şirketlerine aktarabiliyoruz.
 • Hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlere ilişkin yürütülen ve sizin de dahil olduğunuz operasyonların yönetilmesi ve tamamlanması kapsamında;

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlere ilişkin yürütülen ve sizin de dahil olduğunuz operasyonların yönetilmesi, tamamlanması, bu bağlamda çalışanlarınıza gerekli giriş yetkilendirmelerinin yapılması, müşteri ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve çalışanlarınız ile iletişime geçilmesinin sağlanması amaçlarıyla, Civtec Cıvata Anonim Şirketi, Mertsom Somun Sanayi Anonim Şirketi, Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi,Tekno Metal Kaplama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Çetin Civata Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Dresselhaus Çetin Cıvata Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Uz Energy Dış Ticaret Anonim Şirketi, Öztec Gayrimenkul A.Ş., Makropoli İnşaat Anonim Şirketi, Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, Aidata Bilişim Kurumsal Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Networker Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Endeks Bilişim Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Boğaziçi Bilişim Ve Dağıtım Anonim Şirketi grup şirketlerine, yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilerimize, aktarabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması kapsamında;

 • Ticari işlemler hakkında bilgilendirme ağının oluşturulması, hasarlı mal sürecinin yönetimi, ihbar hattının yönetimi, raporlama gibi Şirket’in iç işleyişine ilişkin amaçlarla Civtec Cıvata Anonim Şirketi, Mertsom Somun Sanayi Anonim Şirketi, Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi,Tekno Metal Kaplama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Çetin Civata Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Dresselhaus Çetin Cıvata Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Uz Energy Dış Ticaret Anonim Şirketi, Öztec Gayrimenkul A.Ş., Makropoli İnşaat Anonim Şirketi, Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, Aidata Bilişim Kurumsal Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Networker Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Endeks Bilişim Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Boğaziçi Bilişim Ve Dağıtım Anonim Şirketi ve diğer grup şirketlerine aktarabiliyoruz. Ayrıca ticari işlemler hakkında bilgilendirme ağının oluşturulması, hasarlı mal sürecinin yönetimi, ihbar hattının yönetimi, raporlama gibi Şirket’in iç işleyişine ilişkin amaçlarla Şirket’in tedarik ettiği ve sizler tarafından teknik hizmetin sağlanmasının talep edildiği firmaya aktarabiliyoruz.
 • Hasarlı durumlarda bildirimde bulunarak zararın karşılanmasını talep etmek amacıyla sigorta şirketlerine aktarabiliyoruz.
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yurt içindeki bankalara aktarabiliyoruz.
 • İhtilaflı durumların çözümünü sağlamak amacıyla yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilerimize kamera kaydı aktarabiliyoruz.
 • Size kargo gönderimini sağlamamız amacıyla kargo firmalarına aktarabiliyoruz.
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına aktarabiliyoruz.
 • Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmesi suretiyle program ve veri tabanı sağlayıcı firmalara aktarabiliyoruz.
 • Muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, Şirket’in pay sahiplerine aktarabiliyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın haklarınızı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir,bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız şirket merkezinde, şubelerinde ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan yararlanabilirsiniz.

Veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışımda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış islenmiş olması halinde bunlarım düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kakması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

SWITCH THE LANGUAGE
Hakkında

IT pazarının ihtiyaçlarını karşılamak ve kaliteli servis hizmeti sunmak için 2005 yılında sektörün önemli markalarının distribütörlüğünü kendi çatısı altında toplayan Endeks Bilişim ,kuruluşundaki hedeflerinde göstermiş olduğu kararlılıkla ve müşterilerinden almış olduğu geri bildirimlerle başarı çizgisini her geçen gün yükseltmiştir.

Bilgisayar parçaları ve Çevre birimi ürünlerinde göstermiş olduğu başarılı büyümeyi ; Temmuz 2018 itibari ile OT/VT (Otomatik Tanımlama / Veri Toplama) departmanında da devam ettirme amacındadır.

Bu bağlamda dünyanın en büyük üreticileri ile geliştirilen kendi markamız QATRONIC ve global de kendini ispatlamış markaları Türkiye genelindeki bayii ağı ile dağıtımını gerçekleştirerek. bayilerimize doğru ürünleri ve ürünlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflemekteyiz.

OT/VT Ürün gurubunda olan pos pc, fiş yazıcıları dünyanın en büyük üreticileri tarafından üretilen QUATRONIC, el terminalinde UNITECH, barkod okuyucuda UNITECH ve PERFORMAX , barkod yazıcıda GODEX, XPRINTER markalarının Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktadır ve her geçen gün bu grubu geliştirmeye devam edecektir.